Vozači sa probnim vozačkim dozvolama

probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola

Odlučili ste da odete u noćni provod, a imate probnu vozačku dozvolu i ne smete da upravljate vozilom posle 23h. Za vas su tu V.I.P. vozači koji voze vas i vaš automobil bezbedno na željenu adresu. Ne rizikujte da vozite ukoliko ste popili a uz to imate i probnu vozačku dozvolu već pozovite V.I.P. vozače! Besplatan call centar 0800 26 26 27, drugi brojevi telefona 0668282801 i 0668282802! V.I.P. vozači su dostupni svake večeri od 22h.

Preuzmite i aplikaciju za mobilni telefon i na mnogo brži i jednostavniji način poručite vozača. Poručivanje vozača preko aplikacije garantuje dolazak u najkraćem roku (do 15 minuta najviše).

Probne vozačke dozvole se izdaju početnicima ili licima koja još uvek nisu napunila 18 godina i važe godinu dana. Ukoliko imate probnu vozačku dozvolu morate da poštujete sledeće:

1.Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života, izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

2.Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

3.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

4.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

5.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

6.Lice koje vrži nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način u skladu sa propisima.

7.Motorno vozilo kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu mora biti označeno posebnom oznakom “P” koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

8.Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima B kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u stavu 2,4,5. i 7. ovog člana.

Ono što ne piše u dozvoli, stavovi koji su deo ovog člana Zakona o bezbednosti saobraćaja, je sledeće:

9.Probna vozačka dozvola za lica iz stava 8. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

10.Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisaće posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 7. ovog člana.

Ukupno: 142812   Juče: 184   Danas: 57  
© BGAutentik.com